Návod k použití

Před použitím pečlivě pročtěte následující pokyny. Další pokyny najdete na kanálu Casus Grill Youtube.

Casus Grill je ekologický a schopný rozkladu působením mikroorganismů. Sestává z kartonové krabice, lávových kamenů a grilovací bambusové mřížky ke grilování. Vychází z přírody a znovu se do ní vrací.

Návod k zapálení briket

Sejměte plastovou vrstvu. Gril postavte na pevný, rovný a nehořlavý povrch.

4 držáky po stranách kartonové krabice musí být vytažené na doraz. Je třeba sestavit spodek kartonové krabice, aby pod grilovací mřížkou mohl proudit vzduch. Gril smontujte tak, jak je znázorněno na obrázcích. Ujistěte se, že brikety z dřevěného uhlí nepopadaly kolem.

Brikety z dřevěného uhlí jsou naskládány na jemných lávových kamenech, které mají izolační účinek. DŮLEŽITÉ – ujistěte se, že brikety z dřevěného uhlí se vzájemně dotýkají, což umožní jejich rychlé a účinné zapálení.

Podpalte brikety ve všech 4 rozích grilu. Brikety jsou hořlavé a s jako takovými je s nimi třeba zacházet. Neužívejte kapalinu do zapalovače ani jiné hořlavé kapaliny. POZOR – při zapalování mohou vzniknout jiskry, takže udržujte určitý odstup a chraňte si oči. Gril bude připraven do 5 minut. Než bude použit, musí se na něm vytvořit povlak z popela.

Pokud na povrchu briket není vidět žádný plamen, je třeba grilovací mřížku s bambusovými tyčkami zasadit do držáků na boku krabice z tenké lepenky.

Teď je váš gril připraven a vy si můžete užívat grilování.

Bezpečnostní opatření

 • VÝSTRAHA – Gril je třeba vždy postavit tam, kde je chráně před větrem.
 • VÝSTRAHA – K zapalování briket nikdy nepoužívejte kapalinu do zapalovače ani jiné hořlavé kapaliny. Lze je zapálit jako takové, snadno a rychle.
 • VÝSTRAHA – Gril by neměl být používán ve vnitřních nebo uzavřených prostorách. Důvodem je nebezpečí opětovného vznícení nebo možného úniku kysličníku uhelnatého.
 • VÝSTRAHA – K tomu, aby bylo možné gril kamkoli umístit, musí mít smontované dno. Umístěn by měl být nejméně 2 metry od hořlavých objektů, které by se mohly poškodit nebo vznítit působením jisker, žáru apod. Udržujte odstup a chraňte si oči.
 • VÝSTRAHA – Gril musí být umístěn na pevném, rovném a nehořlavém povrchu, které dokáže odolat žáru nebo otevřenému plameni. Neumisťujte ho na povrchy, které by se mohly spálit nebo poškodit.
 • VÝSTRAHA – Bambusová grilovací mřížka nesmí být přetížena potravinami – viz obrázky na přední straně (správná/špatná varianta). Mezi jednotlivými potravinami na grilovací mřížce udržujte určitou vzdálenost, aby tudy mohlo unikat teplo.
 • DOPORUČENÍ –  Maximální váha potravin na grilu je 500 gramů. Grilování potravin s vysokým obsahem tuku může způsobit vznik plamenů a ožehnutí mřížky. To by mohlo snížit trvanlivost grilu i samu dobu grilování, stanovenou na 60 minut.
 • VÝSTRAHA – Gril je zhotoven z hořlavých materiálů, které mohou vzplanout. Mějte ho neustále pod kontrolou a vodu na hašení. Pokud se během užití grilu objeví plameny, uduste je, abyste zajistili jeho trvanlivost.
 • VÝSTRAHA –  Gril, stejně jako místo pod ním, bude velmi horký i poté, co bude uhašen. Udržujte proto děti a domácí zvířata v patřičné vzdálenosti. Během užití grilem nikdy nepohybujte.
 • VÝSTRAHA –  Pokud budete gril hasit vodou, vytvoří se horká pára, která by vás mohla opařit. Při hašení buďte velmi opatrní a použijte k němu jen pitnou vodu.
 • VÝSTRAHA – Gril je třeba skladovat na chladném a suchém místě. Pokud je vystaven vlhku, neměl by být použit.

Upozornění….

V žádném případě nepoužívat při grilování na Casus Grillu žádné hliníkové tácky, alobal a podobně!!! Gril na to není určený. Jedná se o ekologický gril – griluje se přímo na bambusových mřížkách.

Pokyny před použitím

 • Nezačínejte grilovat, pokud se brikety z dřevěného uhlí nepokryjí vrstvou popela.
 • Neužívejte ho tam, kde je to zakázáno.
 • Nedoplňujte ho novými briketami. Je určen jen na jedno použití.
 • Gril nenahýbejte. Potraviny by mohly mřížkou propadnout.
 • Mohou se objevit úlomky dřevěného uhlí, které mohou znesnadnit plné využití grilu.
 • Gril uhaste vodou, pískem nebo zeminou a před likvidací ho nechte zchladnout.
 • Pamatujte, že s grilem je třeba manipulovat bezpečně a odpovědně.
 • Bílé lávové kameny jsou anorganické a neutrální produkty a proto nehrozí nebezpečí jejich rozkladu. Vysypaný lávový kámen není na škodu.
 • Lze je vrátit do přírody a dokonce jich využít jako kypřidla půdy nebo stoprocentně spolehlivého prostředku, podporujícího růst rostlin.

Objednávkový formulář

+420 603 415 419

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Dodací adresa *

Produkt či doplněk *

Počet ks *

Způsob platby *

Poznámka

Ochrana proti spamu *

captcha

Přečetl jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu vyplněných políček tohoto formuláře.

Exkluzivní dovozce značek:

Adventure Centrum - Fishing kajak, Kajak Hobie, Stand-Up Paddle Boards USA
TRANSCOOL přenosný odpařovací chladič vzduchu

Přihlašte se k odběru aktualit

Nenechte si ujít novinky týkající se Casus Grillu ve formě newsletteru a nic důležitého Vám již neunikne.


Exkluzivní dovozce pro ČR a SK
ADVENTURE CENTRUM

Casus Grill

Na Průhoně 159, Vestec u Prahy, 252 42 Vestec u Prahy
IČ: 64377563
GPS: 49.9795217N, 14.5104947E – Zobrazit na mapě
Copyright 2019 ADVENTURE CENTRUM – Mapa webu